top of page
Search

Agile Leadership - The Book of Ruth, A Tale of Courage,Compassion and Skill


סופר-רות. היא אמרה כ-ן לחברות נשית מסובכת, כ-ן לאהבה אסורה, כ-ן לקול פנימי שקרא לה לנדוד, כ-ן לחיי עוני של עובדת זרה בשדה, ל-א לפטריארכיה הגברית של העולם העתיק. אינדוידואליסטית, אקטיביסטית, חברה, גרה וזרה רות המואביה נבחרה לעמוד בראש שושלת המלכות היהודית כולה. תודה לאמיצות ולאמיצים שהצטרפו אלינו למסע של מוסיקה, תנועה ומפגש אנושי דיגיטלי - אתם צבעתם אותו בתוכן. רות היא פחות לבגרות בתנ"ך - ויותר לבגרות באזרחות. היא כאן, כל שנה, עם השרב, כדי לעזור לנו להתאמן ביזמות חברתית, פתיחות, חמלה ואומץ. חתרני מידי? הפוך, זה עתיק, ואפילו כתוב בתורה. חג שמח

Maayan Nave

IDEAS THAT MOVE

bottom of page